1 Comments

Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne posiadają szereg zabezpieczeń niwelujących szansę na występowanie awarii. Fotowoltaika dzięki zabezpieczeniom AC oraz DC jest bezpieczna jeśli chodzi o zwarcia oraz przepięcia. Tego typu ograniczniki chronią najważniejsze elementy całej instalacji tj. moduły fotowoltaiczne oraz inwerter.

Trzeba jednak pamiętać, że panele słoneczne są chronione jedynie przed przepięciami występującymi w sieci oraz przepięciami atmosferycznymi. Instalacja może zostać również uszkodzona przez zewnętrzne czynniki takie jak: kradzież, wadliwe wykonanie instalacji, czy opady gradu. Wszędzie tam ubezpieczenie instalacji może okazać się warte rozważenia, mimo iż nie jest niezbędne. Ubezpieczenie oferowane przez firmy jako przedmiot ochrony w przypadku fotowoltaiki ustala wszystkie części wchodzące w skład instalacji. Wśród nich możemy wymienić: panele słoneczne, inwerter, konstrukcję mocującą oraz pozostałe elementy niezbędne do działania instalacji. W części ofert znajdziemy dodatkową ochronę pod nazwą „gwarancja wydajności. Zapis ten pozwala na otrzymanie odszkodowania w sytuacji, gdy wystąpi niższa niż zakładana produkcja energii elektrycznej. Ubezpieczenie to dotyczy sytuacji, gdy brakuje pełnej wydajności w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Czytaj również: fotowoltaika Łomża.

Jakie uszkodzenia obejmuje ubezpieczenie instalacji PV?

Każdy ubezpieczyciel oferuje różnego rodzaju ochronę dostosowaną do potrzeb klienta. Najdroższym ubezpieczeniem będzie zakup pakietu „od wszystkich ryzyk”. Tego typu ubezpieczenie zawiera pakiet dla szkód wyrządzonych na skutek:

  1. Czynników pogodowych (opady gradu, śniegu, występowania huraganów, śniegu, przypalenia, pożaru, osmalenia, huku ponaddźwiękowego, wybuchu, żarzenia, lawiny, tlenia, powodzi, implozji, osunięcia lub zapadnięcia ziemi, upadku statku powietrznego, masztu, drzewa).
  2. Uszkodzeń zewnętrznych (kradzieży, błędu eksploatacyjnego, aktów wandalizmu, awarii mechanizmów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń elektrycznych, również falownika i urządzeń bezpieczeństwa, wad materiałowych, niewłaściwego wykonania instalacji PV, wystąpienia przepięć, zwarć oraz błędów projektowych).

Jak wygląda proces zgłaszania szkody instalacji fotowoltaicznej ubezpieczycielowi?

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych zdarzeń losowych, tak i tutaj ubezpieczyciel rozpatrzy szkodę na podstawie udokumentowanego zgłoszenia. W dokumentach należy zawrzeć wycenę uszkodzonych lub utraconych elementów. Konieczne jest także przedstawienie rachunków za instalację wraz z wyceną kosztów, które ponieśliśmy. Firma ustala wysokość ubezpieczenia biorąc pod uwagę poniesione koszty tj. kwotę zakupu oraz montażu, transport oraz inne koszty poniesione na instalację PV. Podsumowując instalacja fotowoltaiczna odznacza się stosunkowo niską awaryjnością. Posiada ona zabezpieczenia AC oraz DC, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia paneli słonecznych do minimum. Po stronie inwestora pozostaje jednak kwestia zakupu ubezpieczenia na fotowoltaikę. W razie wystąpienia zewnętrznych, nieprzewidzianych zdarzeń to właśnie ubezpieczenie może chronić inwestora przed ponoszeniem dużych strat.

Author

serwisy@gt-media.pl

One thought on “Czy ubezpieczenie fotowoltaiki jest konieczne?

Comments are closed.