0 Comments

Polska Grupa Górnicza S.A. inwestuje w fotowoltaikę. Rozstrzygnięty został przetarg na pierwszy tak duży projekt, który będzie wykonany na terenach górniczych oraz budynkach przemysłowych w kraju. Ten duży projekt montażu instalacji fotowoltaicznych będzie realizowany dla oddziału KWK Ruda, Ruch Halemba.

Inwestycja zostanie poczyniona z własnego budżetu spółki i zakłada montaż paneli słonecznych (500 kWp) na dachach obiektów będących w posiadaniu kopalni. Czas potrzebny na wykonanie tego zadania określono na pięć miesięcy od chwili zawarcia umowy. Rozstrzygnięto także przetarg Polskiej Grupy Energetycznej. W jego ramach wybrana została firma mająca za zadanie przygotować dokumentację techniczną na zabudowę 35 dachów w obiektach oraz dla paneli PV o łącznej mocy powyżej 20 MWp. Kolejna instalacja fotowoltaiczna w ramach projektu ma zostać położona na hałdzie w kopalni Sośnica w bliskim sąsiedztwie autostrady A4. Przetarg w tej sprawie ma wyłonić wykonawcę we wrześniu tego roku. Jak się okazuje, przewidywane inwestycje mają w pełni zasilać potrzeby Polskiej Grupy Górniczej. W ten sposób zmniejszony zostanie pobór energii elektrycznej z tradycyjnej sieci, co uniezależni w pewnym stopniu spółkę.

Wygląda na to, że nie jest to ostatni krok Polskiej Grupy Górniczej w kierunku fotowoltaiki. Już teraz prowadzone są prace nad projektem nakreślającym dalszy rozwój spółki w zakresie odnawialnych źródeł energii. Rozpoczęty projekt o nazwie „green book” zawiera zagadnienia związane z rozwojem instalacji PV. Chodzi przede wszystkim o infrastrukturę i usługi, zwiększanie potencjału nowoczesnego górnictwa oraz zgazowania węgla. Wszystko to zakłada rozwój sektora spółki w najbliższych latach w oparciu o OZE.

Author

serwisy@gt-media.pl