0 Comments

Mikroinstalacje fotowoltaiczne stają się powoli standardem w wielu polskich domach. Należy wiedzieć, że osoby posiadające tego typu system są prosumentami. To oznacza, że nie tylko konsumują energię elektryczną ze słońca, lecz są jej producentami. W rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, prosument jest więc odbiorcą końcowym. Taki stan rzeczy sprawia, że faktury za energię elektryczną wyglądają zupełnie inaczej niż otrzymywane do tej pory rozliczenia z zakładu energetycznego. W takim dokumencie znajduje się podsumowanie ilości energii elektrycznej pozyskanej z sieci oraz wygenerowanej z instalacji PV.

Najważniejsze dane na fakturze za energię z fotowoltaiki

Faktury mogą się nieco różnić wyglądem, jednak najważniejsze dane są takie same dla każdego dostawcy, z którym inwestor podpisał umowę. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych faktur za energię elektryczną znajdziemy tu dane odbiorcy i sprzedawcy energii, adres i numer punktu poboru, a także okres rozliczeniowy dla danej faktury. Cykle rozliczeniowe w przypadku faktur dla prosumentów wynoszą: 1, 2, 6 bądź 12 miesięcy. Na fakturze znajdziemy też grupę taryfową, w której się rozliczamy. W większości przypadków będzie to taryfa G11, w której to rozliczają się właściciele domów jednorodzinnych. Kolejne okienko w dokumencie to moc umowna, ustala się ją na etapie sporządzania umowy prosumenckiej. W praktyce jest to wykaz mocy dla urządzeń pobierających energię elektryczną w budynku. Znajdziemy tu także moc posiadanej przez nas instalacji PV.

Dwukierunkowy licznik

Każdy budynek wyposażony w fotowoltaikę musi posiadać dwukierunkowy licznik energii. Urządzenie to rejestruje ilość kilowatów pobieranych i oddawanych do sieci przesyłowej. Na tej podstawie dokonywane jest cykliczne rozliczenie z prosumentem. W tej części faktury za energię z fotowoltaiki znajdziemy numer licznika wraz z datą odczytu, a także wynik aktualnego poboru energii i ilości energii wyprodukowanej przez instalację. Niekiedy w miejscu tym wpisywane są także powstające straty. W podsumowaniu znajdziemy natomiast ilość energii wygenerowanej oraz pozyskanej z sieci. Kolejna tabelka zawiera współczynnik ilościowy, jest to nic innego jak porównanie ze sobą ilości energii pobranej do sieci z przesłaną do niej. Rozliczenie z użyciem współczynnika ilościowego wynika bezpośrednio z ustawy o OZE, a wysokość współczynnika ustala się na poziomie 0,8 bądź 0,7 w zależności od wielkości instalacji PV.

Standardowo współczynnik ten wylicza się poziomie 0,8 (fotowoltaika o mocy do 10 kWh). Wskaźnik ten należy rozumieć tak, iż za każdy oddany 1 kWh energii z paneli słonecznych, odebrać z sieci możemy bez opłat do 0,8 kWh. Wyliczenie jest bardzo proste, wystarczy pomnożyć ilość generowanych kilowatogodzin energii elektrycznej przez współczynnik ilościowy 0,8. Wynik tego działania to nic innego jak ilość kilowatogodzin, które mogą zostać odliczone od energii pozyskanej z sieci przesyłowej.

Sieć przesyłowa, czyli magazyn energii z fotowoltaiki

Jak wiemy produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej cechuje się najwyższą wydajnością w okresie letnim. Często dochodzi do nadprodukcji, czyli nadwyżki generowanej z paneli słonecznych energii w stosunku do zapotrzebowania urządzeń w budynku. W takiej sytuacji mamy możliwość oddania nadwyżki do zakładu energetycznego. Miejsce to stanowi swoisty magazyn dla prądu. Pozwala to wykorzystać energię w innym okresie, gdy instalacja nie jest już tak wydajna, a zapotrzebowanie urządzeń w energię elektryczną jest wciąż wysokie. Zestawienie informujące o ilości energii do rozliczenia będzie zawarte w kolejnych rozliczeniach na fakturze. Warto pamiętać o regularnym użytkowaniu nadwyżek energii, które oddaliśmy do sieci przesyłowej. Prosument musi wykorzystać nadwyżkę w ciągu 365 dni od momentu wykonania odczytu. Jeżeli tego nie zrobi, nadwyżka przepadnie. Znajdź sprawdzonego montera paneli PV: fotowoltaika Kolno.

Koszty utrzymania instalacji fotowoltaicznej

Wśród opłat, które nie różnią się od tych płaconych przez osoby korzystające tradycyjnie z prądu w zakładzie energetycznym znajdziemy koszty odczytu stanu licznika, czynności administracyjnych, a także opłatę przesyłową, jakościową i przejściową. Prosument może też znaleźć w przyszłości wpis na fakturze mówiący o opłacie stałej OZE, obecnie wynosi ona 0 zł.

Dane na fakturze zależne od okresu rozliczeniowego

Faktura dla prosumentów rozliczających się w krótkich okresach jedno lub dwumiesięcznych może się nieco różnić. W okresie silnego nasłonecznienia, instalacja PV będzie generowała ciągłą nadpodaż. W takim wypadku na dokumencie wpisane zostaną jedynie opłaty dystrybucyjne. Na fakturze umieszczone będą też informacje o ilości energii przesłanej do zakładu energetycznego w celu wykorzystania jej w późniejszym okresie. Z kolei w miesiącach jesiennych i zimowych na fakturze znajdą się dane, które występują w przypadku tradycyjnego rozliczenia się za energię osób nieposiadających fotowoltaiki. Dokument będzie wówczas zawierał ilość zużytych kilowatów energii.

Author

serwisy@gt-media.pl