0 Comments

Wyższa premiera termomodernizacyjna to jeden z pomysłów, które znalazły się w nowelizacji ustawy przyjętej przez Sejm niemal jednogłośnie. Zmiany obejmą wdrożenie premii remontowych dla gmin, wsparciem objęte zostaną także obiekty z wielkiej płyty. Na zwiększenie premii termomodernizacyjnej mogą liczyć osoby, które zdecydowały się na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu domu.

Posłowie niemal jednogłośni

Nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęto niemal jednogłośnie. Za wdrożenie i realizację projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, które przejęło zadania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Konieczność wprowadzenia dodatkowego wsparcia argumentowała sama minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Według niej, blisko 40 procent budynków wielorodzinnych potrzebuje termomodernizacji. Zmiany mają wydźwięk czysto praktyczny, gdyż nowy system grzewczy to także czystsze powietrze w polskich miastach. Pomocą objęte zostaną wszystkie budynki mieszkalne, gdzie zdecydowano się zwiększyć walory energetyczne. W ciągu najbliższych dziewięciu lat pomoc ma zostać przyznana dla blisko 8 000 budynków komunalnych, gdzie zamieszkują osoby zmagające się z ubóstwem energetycznym. Konieczny jest tam montaż nowoczesnych źródeł energii, które zmniejszą ilość generowanego smogu.

Zwiększona premia termomodernizacyjna dla osób fizycznych

Wsparcie w ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym, czy towarzystwom budownictwa społecznego. Dodatkowym wsparciem dla gmin mają być premie remontowe, które obejmą 50% wartości prowadzonych działań w budynkach, gdzie znajdują się mieszkania komunalne. W obiektach komunalnych wpisanych do rejestru zabytków premia ta wzrośnie do 60%. Z pomocy skorzystają także mieszkańcy bloków z wielkiej płyty. Tam wsparcie remontowe obejmie wzmocnienie połączeń w budynkach z użyciem metalowych kotew. Jeżeli więc inwestor zdecyduje się na termomodernizację w budynku to może na ten cel otrzymać premię w wysokości 50% kosztów związanych z zakupem i montażem kotew.

Wyższa ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę

W przypadku inwestorów, którzy zdecydowali się na wykonanie termomodernizacji budynku i montaż fotowoltaiki mogą się oni starać o wyższą premię. Wówczas inwestor otrzyma zwrot nie 16%, lecz 21% kosztów kwalifikowanych. Dotychczas premia termomodernizacyjna była przyznawana w jednej transzy. Wraz z nowelizacją będzie można ją przyznać razem z postępami prac w formie maksymalnie czterech rat. Ma to ułatwić inwestorom zachowanie płynności finansowej. Ustawa przegłosowana w Sejmie trafie teraz do Senatu, a następnie w formie niezmienionej lub z poprawkami trafi na biurko prezydenta.

Author

serwisy@gt-media.pl