0 Comments

Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków to sprawdzony sposób na uzyskanie oszczędności. W panele słoneczne z powodzeniem inwestują polskie miasta takie jak Bydgoszcz, czy Warszawa. Do tego grona dołączają kolejne mniejsze miasta, lecz tym razem przeanalizujemy przypadek większej aglomeracji – Bydgoszczy.

Duży projekt fotowoltaiczny, szereg korzyści

Bydgoszcz efektywnie inwestuje w fotowoltaikę, co widać po ostatnim projekcie realizowanym ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. W ramach działania po nazwą „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” pozyskano dotychczas sumę ponad 733 tys. zł, cały projekt opiewa na kwotę 1,488 mln zł. Pozyskane fundusze pozwalają na sfinansowanie połowy kosztów związanych z montażem fotowoltaiki na dachach budynków użyteczności publicznej. Dotychczas w mieści zainstalowano panele słoneczne na 31 obiektach oświatowych oraz publicznych. Fotowoltaika zapewnia dostęp do darmowej energii elektrycznej w kilku instytucjach. Wśród nich możemy wymienić m.in. LPKiW, PSZOK, szkoły, przedszkola, schronisko dla zwierząt oraz Pałac Młodzieży. Dalsze etapy prac zakładają montaż instalacji PV w kolejnych 11 punktach na terenie miasta, a sfinansowanie inwestycji zapewnią pozyskane środki (735 000 zł).

Oszczędność energii elektrycznej w liczbach

Bydgoski ratusz po analizie zapotrzebowania budynków w energię elektryczną stwierdził, iż dotychczas poczynione inwestycje przyniosą realne oszczędności. Według obliczeń, w ciągu roku instalacje fotowoltaiczne wyprodukują energię pozwalającą na oszczędność 420 000 zł. Ponadto zmniejszy się emisja dwutlenku węgla o blisko 540 ton rocznie. Fotowoltaika zostanie zamontowana na obiektach należących do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Ponadto dofinansowanie uzyskała lokalna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”. W ramach inwestycji zainstalowanych zostanie 36 systemów fotowoltaiki na dachach bloków. Całkowita wartość projektu współfinansowanego ze środków unijnych wyniesie 2,5 mln zł. Część kosztów zostanie pokryta ze składek mieszkańców zgromadzonych w ramach funduszu remontowego. Pierwsze wyliczenia mówią, że instalacje fotowoltaiczne zwrócą się w przeciągu 6-7 lat. Spółdzielnia wskazuje, że fotowoltaika umożliwi oszczędność energii elektrycznej w ciągu roku na poziomie 175 000 zł.

Przyszłość miejskiej fotowoltaiki

Jak pokazują dane, dofinansowanie obejmie łącznie 17 projektów. Inwestycje w fotowoltaikę pochłoną łącznie ponad 23 mln zł, z czego unijne dofinansowanie pokryje niemal połowę (10,31 mln zł). Realizowane w całym kraju konkursy pokazują jak ważnym elementem miejskiej przestrzeni stają się instalacje fotowoltaiczne. Panele słoneczne pozwalają uzyskać realną oszczędność, co widać w prezentowanych statystykach. Obniżenie kosztów ponoszonych za energię elektryczną to podstawowy aspekt, na który zwracają uwagę włodarze małych, średnich i dużych miast. Nie ma wątpliwości, że fotowoltaika w najbliższych latach będzie decydowała o skutecznej oszczędności w domach mieszkalnych Polaków oraz w budynkach użyteczności publicznej. Czytaj więcej: dotacje na fotowoltaikę dla spółdzielni mieszkaniowych.

Author

serwisy@gt-media.pl