1 Comments

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej zaprezentował pomysł wsparcia spółdzielni mieszkaniowych. W ramach rządowej ustawy miałyby one zyskać możliwość montażu fotowoltaiki ze wsparciem finansowym w formie pożyczek oraz dotacji. Nie jest to nowy pomysł, lecz wdrożone zmiany mają zdecydowanie wpłynąć na liczbę inwestycji w kraju. Ponadto NFOŚiGW już teraz planuje wdrażanie innych zmian, które mogłyby zwiększyć zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi wśród zarządców wspólnot.

Raczkująca fotowoltaika w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

W krajowym udziale energii odnawialnej z pewnością nie brakuje właścicieli domów jednorodzinnych. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej jeśli chodzi o spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Tutaj montaż instalacji fotowoltaicznych należy do rzadkości, a większość inwestycji została dotychczas przeprowadzona dzięki środkom pozyskanym z programu „Prosument”. Jest to wsparcie, które było kilka lat wcześniej oferowane przez NFOŚiGW. Jasnym wskaźnikiem zagęszczenia inwestycji są dane PGE Obrót. Jak wynika z danych za zeszły miesiąc, zakład rozliczył łącznie ponad 35 000 prosumentów, wśród nich zaledwie 5 to spółdzielnie oraz 1 wspólnota. Fundusz zauważając niskie zainteresowanie fotowoltaiką planuje wdrożenie zupełnie nowego programu. Wciąż nieznana jest jego nazwa, natomiast głównym założeniem jest wsparcie finansowe na montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych należących do wspólnot i spółdzielni.

Wsparcie już w przyszłym roku?

Zapowiedzi funduszu mówią o rozpoczęciu nowego rozdziału w programach pomocowych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Nowy projekt, nad którym trwają właśnie prace ma zostać wdrożony i rozpoczęty w pierwszych miesiącach 2020 roku. Wówczas wsparcie w formie pożyczek oraz dofinansowań ma umożliwić znaczne oszczędności w budynkach mieszkalnych. W ocenie NFOŚiGW takie wsparcie mogłoby realnie obniżyć koszty energii elektrycznej, a sama inwestycja powinna zwrócić się na przestrzeni 6-8 lat. Wynik ten został opracowany na podstawie analizy zużycia energii w kilkunastu budynkach w Poznaniu, które wyposażono w fotowoltaikę. Według założeń nowego projektu mogłoby to generować oszczędność w kwocie 300 zł dla pojedynczego gospodarstwa domowego w skali roku.

Zmiany w programie wspierającym montaż instalacji fotowoltaicznych

Wdrażanie rozwiązań prosumenckich wśród spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych mają umożliwiać konkretne ustawy rozszerzające możliwość wsparcia. Nie chodzi tu jednak jedynie o dotacje i pożyczki na preferencyjnych zasadach. Ustawa o OZE ma w przyszłości umożliwić wspieranym podmiotom na obniżenie rachunków za energię elektryczną poszczególnym gospodarstwom domowym. Aktualnie generowana przez panele słoneczne energia może być zużyta jedynie do zasilenia wspólnych części w budynku. Ustawa w tej formie pozwala więc na korzystanie z prosumenckiego systemu opustów, lecz bez realnego wsparcia dla indywidualnych gospodarstw. Być może najnowszy pomysł NFOŚiGW zmieni ten stan rzeczy, przez co spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe spojrzą na montaż fotowoltaiki bardziej przychylnym okiem. Zobacz także: instalacje fotowoltaiczne Ciechanów.

Author

serwisy@gt-media.pl

One thought on “Dotacje na fotowoltaikę dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych?

Comments are closed.