1 Comments

Nabór wniosków w ramach programu „Agroenergia” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Niestety nie przyniósł on zamierzonych efektów głównie przez zawiłość procedur, konieczność sporządzenia skomplikowanego studium wykonalności. Wskazane przez beneficjentów wady mają zostać wyeliminowane w kolejnym naborze. Uproszczenie procedur to jedno z głównych zaleceń rolników, którzy nawet w porozumieniu z firmami montującymi fotowoltaikę w gospodarstwach nie byli w stanie złożyć w pełni prawidłowej dokumentacji.

Wady wieku niemowlęcego

Już teraz możemy stwierdzić, że liczba wniosków w skali kraju to zaledwie ułamek wszystkich beneficjentów, którzy chcieli skorzystać ze wsparcia. W pierwszym naborze dokumenty złożyło 646 rolników, a łączna wartość inwestycji w fotowoltaikę oscylowała w granicach 212 mln zł. Nie dziwi natomiast fakt, iż znacznie większe grono inwestorów decydowało się na wybór dotacji (515 wniosków). Znacznie mniej osób starało się o pożyczkę (131 wniosków). Największą popularnością cieszyły się mikroinstalacje fotowoltaiczne, na które zdecydowało się 83,3% wnioskujących. Nie obyło się jednak bez niejasności, które mogły pogrążyć inwestycje w fotowoltaikę realizowane w ramach programu Agroenergia. Dopiero z czasem pomysłodawcy systemu wsparcia wskazali na możliwość przyłączenia do sieci nie tylko mikroinstalacji, ale także większych systemów przekraczających moc 1 Mwp.

Finalnie więc w ramach programu Agroenergia przyjęto 449 wniosków o dofinansowanie oraz 89 w formie pożyczek. Wśród dużych instalacji PV (50-500 kWp) współczynnik ten był nieco bardziej wyrównany – 36 wniosków o dotację oraz 24 wniosków o pożyczkę. Spośród dostępnych działań niższym od fotowoltaiki zainteresowaniem cieszył się montaż pomp ciepła, kogeneracji, biogazowni oraz elektrowni wodnych. Na wymianę oświetlenia oraz termomodernizację budynków przyjęto łącznie 13 wniosków.

Instalacje fotowoltaiczne – popularność wśród rolników

Pomimo bardzo złożonej procedury wnioskowania w programie „Agroenergia”, największą popularnością cieszyły się instalacje fotowoltaiczne dla rolników. Zgodnie ze stanowiskiem NFOŚiGW, fotowoltaika jest wybierana przez rolników szczególnie ze względu na prostotę montażu. Rolnicy wskazali także na brak konieczności regularnej konserwacji oraz uproszczone wymogi prawne. Podane w naszym artykule oficjalne dane prezentują dopiero wstępne wyniki. Wciąż niewiadomo ile z powyższych inwestycji zostanie zrealizowane, gdyż wnioski poddawane są szczegółowej ocenie.

Wciąż nie znamy terminu drugiego naboru. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie udzielił dotychczas konkretnej informacji w tym zakresie. NFOŚiGW podaje, iż następny nabór przewidziany będzie „w dalszej perspektywie czasowej”. Nie wiemy też jakie zmiany w obecnej wersji programu „Agroenergia” zostaną wprowadzone. Wiemy natomiast, że urzędnicy pracują nad uproszczeniem samej procedury dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, co być może przyczyni się do upowszechnienia programu wśród większego grona rolników. Obecnie trudno jest mówić o sukcesie programu, szczególnie jeżeli uwzględnimy liczbę złożonych wniosków w skali kraju. Dowiedz się więcej: instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym.

Author

serwisy@gt-media.pl

One thought on “Fotowoltaika dla rolnika: program Agroenergia poniżej oczekiwań?

Comments are closed.