0 Comments

Program rządowy „Mój Prąd” umożliwia uzyskanie korzystnych dotacji w ramach wsparcia prosumentów zainteresowanych montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wraz z rozpoczęciem naboru wniosków w umysłach beneficjentów pojawiło się całkiem zasadne pytanie o podatek od dotacji. Temat ten poruszył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, według którego dofinansowanie miałoby podlegać opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Głos w sprawie zabrało w ostatnich tygodniach Ministerstwo Finansów. Resort starał się rzeczowo odpowiedzieć na obawy osób korzystających z rządowego wsparcia na fotowoltaikę.

Aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów

Obawy beneficjentów programu zostały wyjaśnione przez resort finansów, który to powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o PIT. Według dokumentu od podatku wolne są świadczenia takie jak chociażby dotacje. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku sumy umorzonych pożyczek uzyskanej z puli środków NFOŚiGW lub też wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zapis ten obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji, jak i realizację przedsięwzięcia. Tego typu ulga przysługuje w dwóch przypadkach. Jednym z nich jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Drugim budynek mieszkalny jednorodzinny nowo pobudowany, którego nie przekazano/zgłoszono do użytkowania. Warunkiem w tym wypadku jest uzyskanie zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . W grę wchodzą więc wszelkiego rodzaju programy zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej, ograniczenia emisji szkodliwych pyłów do atmosfery.

Resort finansów wskazuje, iż dofinansowanie przyznane w ramach programu „Mój Prąd” na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych nie muszą uiszczać żadnego podatku z tytułu przyznanych środków. W praktyce więc są oni zwolnieni z podatku dochodowego i nie są w żadnym wypadku zobowiązani do wykazywania dotacji w rocznym zeznaniu podatkowym. Zbieżną sytuację mamy także w przypadku prosumentów składających wnioski o dogodną formę finansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Ministerstwo Finansów jasno wskazuje, że dofinansowanie na termomodernizację oraz inwestycje związane z fotowoltaiką są także zwolnione z podatku dochodowego. Właściciele domów jednorodzinnych mogą więc spać spokojnie, gdyż w zeznaniach podatkowych nie muszą wykazywać informacji o przyznanym dofinansowaniu.

Nowelizacja PIT – sprawa opodatkowania dotacji nie została wyjaśniona do końca?

Zgodnie z nowelizacją PIT sprawa opodatkowania nie jest tak oczywista, jednak należałoby kierować się aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów. Być może w przeciągu najbliższych tygodni pojawi się dokładne wyjaśnienie. Obecnie wszystko wskazuje na to, że beneficjenci programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze” będą zwolnieni z opodatkowania. Nowelizacja ustawy o PIT brzmi jednak nieco inaczej. Zgodnie z nią dotacje przyznane przed dniem 1 stycznia bieżącego roku (wypłacone w tym terminie lub nieco później) są zwolnione z podatku dochodowego. Wciąż nie wiadomo w jaki sposób rozpatrywane będą sprawy po tym terminie. Obecne stanowisko resortu pozwala przypuszczać, że inwestorzy zostaną zwolnieni z konieczności wykazania dotacji w zeznaniach podatkowych.

Author

serwisy@gt-media.pl