3 Comments

Niedawno informowaliśmy o nowym pomyśle rządu na dofinansowanie do fotowoltaiki. Chodzi o program „Mój prąd” który pozwala uzyskać wsparcie finansowe na zakup domowych instalacji fotowoltaicznych. Przypomnijmy tylko, że zgodnie z założeniami nowego programu dotacje można będzie otrzymać dla fotowoltaiki o mocy od 2 kW do 10 kW. Maksymalna kwota dofinansowania to 5000 zł, jednocześnie wsparcie nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i nowe szczegóły programu

W prezentowanej przez nas informacji ze spotkania w sprawie realizacji programu „Mój prąd” nie podaliśmy żadnych szczegółów dotyczących zasad przyznawania dotacji. Kwestie te nieco dogłębniej przedstawił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który jest odpowiedzialny ze realizację programu. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w sposób ciągły, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na to zadanie. Ważną informacją dla wszystkich inwestorów, którzy rozpoczęli właśnie inwestycje jest objęcie programem także ich. Wszelkie koszty kwalifikowane zawarte w programie (zakup oraz montaż) fotowoltaiki zostaną uwzględnione od dnia 23.07.2019 r. Oznacza to więc, że przyjmowane będą dokumenty w postaci faktur z wystawioną datą od tego dnia.

NFOŚiGW określa, iż dzień zakupienia elementów instalacji będzie jednocześnie dniem opłacenia faktury. Potwierdziły się także informacje o momencie składania wniosków o dotację. Wniosek o dofinansowanie trzeba będzie złożyć dopiero po realizacji całej inwestycji. W praktyce oznacza to konieczność zakupu, montażu paneli słonecznych, podpisaniu umowy z dystrybutorem energii oraz montażu licznika do instalacji PV. Według aktualnie przyjętych zasad w programie „Mój prąd” dzień wypełnienia wszystkich powyższych zadań, będzie jednocześnie dniem ukończenia inwestycji.

Wiemy już także, iż inwestorzy korzystający z innych programów pomocowych nie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd”. Ze wsparcia będą mogły skorzystać wyłącznie osoby montujące nową instalację fotowoltaiczną. Wykluczono natomiast rozbudowę już zamontowanych systemów PV. Inwestycja, na którą zostanie przyznana dotacja będzie podlegać także jednorazowej kontroli w przeciągu 3 lat od momentu wypłaty dotacji.

Formalności ograniczone do minimum?

Inwestorów z pewnością ucieszy fakt ograniczenia procedur. Według zapowiedzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cały proces ubieganie się o dofinansowanie ma być znacznie łatwiejszy niż miało to miejsce w przypadku innych programów wspierających fotowoltaikę. Jak ma wyglądać takie uproszczenie? Według założeń wymagane będzie dostarczenie wniosku o dotację wraz z fakturami za zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Potrzebny będzie także dowód opłacenia faktury oraz informacja potwierdzająca montaż licznika dwukierunkowego. Jeżeli inwestor dostarczy wszystkie dokumenty zgodnie z planem to wniosek przekształcony zostanie w umowę na dotację. To zdecydowanie skróciłoby proces oczekiwania na wsparcie. Jak tylko rozpocznie się nabór wniosków, poznamy wzór dokumentu na oficjalnej stronie NFOŚiGW. Fundusz zdecydował także o prowadzeniu przyjmowania wniosków jedynie tradycyjną drogą. Dokumenty można składa w formie papierowej składanej w siedzibie NFOŚiGW lub też wysłać drogą pocztową. Wnioski nie będą przyjmowane elektronicznie.

Author

serwisy@gt-media.pl

3 thoughts on “Poznaliśmy dodatkowe założenia programu „Mój prąd”.

Comments are closed.