0 Comments

Ministrowie rolnictwa i środowiska Jan Krzysztof Ardanowski oraz Henryk Kowalczyk kolejny raz zaprezentowali założenia programu „Agroenergia”. Poznaliśmy bliżej szczegóły tego istotnego zadania szczególnie z punktu widzenia rolników wykorzystujących w swoich gospodarstwach rolnych odnawialne źródła energii. Prezentacja przedstawicieli rządu ma zachęcić rolników do skorzystania z dogodnego systemu finansowania instalacji fotowoltaicznych oraz innych inwestycji.

Program jest kolejnym rządowym wsparciem na realizację inwestycji w ramach OZE. Rolnicy korzystający z programu „Agroenergia” mogą otrzymać dotację na zakup i montaż nowoczesnych źródeł energii. W ramach zadań wspierających ustalono, iż gospodarstwa rolne będą mogły otrzymać pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz dotacje. Instytucją odpowiedzialną za realizację programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na jakie inwestycje można będzie pozyskać dodatkowe środki finansowe? Rolnicy mogą realizować inwestycje z zakresu nowoczesnych źródeł energii elektrycznej (fotowoltaika). Mogą oni również prowadzić zadania zmierzające do wymiany źródła ciepła oraz instalacji magazynów energii. Budżet programu „Agroenergia” wynosi 200 milionów złotych. Sumę podzielono na dwa zadania: dotacje bezwrotne (80 mln zł) oraz pożyczki (120 mln zł).

Przyjęto też pewne limity w zakresie finansowego wsparcia. Maksymalną kwotę dotacji ustalono na poziomie 40%. Oznacza to w praktyce, że wszelkie koszty kwalifikowane zostaną pokryte wyłącznie do tego poziomu. Natomiast w przypadku pożyczek, będzie można otrzymać sumę na pełne 100-procentowe pokrycie kosztów kwalifikowanych. Minimalną kwotę pożyczki ustalono na poziomie 100 tys. zł, z kolei maksymalną w kwocie 2 mln zł.

Likwidacja ubóstwa energetycznego, oprocentowanie i termin naboru

Według słów ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, nowy program „Agroenergia” ma wpłynąć pozytywnie pod względem finansowym na gospodarstwa rolne. Jednym z zadań programu jest przecież podniesienie poziomu życia wśród rolników. Program ma umożliwić likwidację „ubóstwa energetycznego”. Własna instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii stanowi też ważne zabezpieczenie dla rolnika. Przestaje być on uzależniony od rosnących cen energii elektrycznej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł. Uniezależnia się od trendów rynkowych, jak również zabezpiecza gospodarstwo przed przerwami w dostawie prądu. Jest to też duża oszczędność, ponieważ system paneli słonecznych zwraca się w ciągu kilku lat. Po tym okresie instalacja fotowoltaiczna generuje darmową energię elektryczną potrzebną do zasilenia budynków. Oprocentowanie pożyczki określono na poziomie WIBOR 3M plus 50 punktów bazowych. Minimalna stopa oprocentowania będzie wynosić 2%.

Całkowity okres finansowania pożyczki ustalono maksymalnie na 15 lat. Pomysłodawcy programu nie zawarli możliwości częściowego umorzenia pożyczki. Nabór wniosków już trwa i będzie prowadzony do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania puli środków na to zadanie. Umowy w sprawie dotacji będą podpisywane maksymalnie do 2023 roku, natomiast wydatkowanie środków do 2025 roku.

Author

serwisy@gt-media.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *