0 Comments

Propozycje interesujących zmian w programie rządowym „Czyste powietrze” zaprezentowało Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Elektrycznej. W skład grupy wchodzą organizacje, które zaprezentowały szereg potrzebnych zapisów w aktualnie obowiązującym regulaminie. Warto przyjrzeć się propozycjom, które być może zostaną w przyszłości wzięte pod uwagę przy opracowywaniu kolejnych wersji ustawy.

W jednym z naszych wpisów informowaliśmy o wprowadzeniu istotnych zmian w regulaminie programu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiany te były koniecznością wynikającą z chęci przyspieszenia realizacji zadań w ramach OZE. Chodzi przede wszystkim o tempo rozpatrywania wniosków i skrócenie czasu potrzebnego na wykorzystanie dotacji. Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności elektrycznej wskazuje na potrzebę zmian w kwestii kwalifikacji instalacji oraz urządzeń grzewczych. Rozpatrywane zmiany dotyczą wprowadzenia zapisów określających warunki, które musi spełnić instalacja, aby można było mówić o ograniczeniu emisji szkodliwych związków do atmosfery. POBE zwraca również uwagę na kwestię czasu rozpatrywania wniosków oraz okres potrzebny na dystrybucję dotacji.

Należy jeszcze bardziej usprawnić działania tak, aby uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki lub źródeł ciepła w jeszcze krótszym okresie. Wśród propozycji POBE złożonych do NFOŚiGW znalazło się łącznie 26 różnych zmian w ustawie. Skierowano także 13 uwag związanych z funkcjonowaniem obecnego programu. Dotyczą one głównie procedur, realizacji programu w gminach i kwestii realizacji wniosków.

Fotowoltaika i wymiana źródeł ciepła dla wszystkich

Według POBE konieczne jest poświęcenie szczególnej uwagi kwestii zapotrzebowania budynków w energię elektryczną oraz cieplną. Potrzebne jest szersze zwrócenie uwagi na realne zużycie energii w obiektach mieszkalnych. Może się to przełożyć się na koszt zakupu oraz eksploatacji całej instalacji fotowoltaicznej lub cieplnej. Wszystko to sprowadza się do wdrożenia programu „Czyste powietrze” także wśród najuboższych prosumentów. Często nie mogą oni sobie pozwolić na wydatek tego typu. Dlatego też jego ekonomia powinna uwzględniać realne zapotrzebowanie z ograniczeniem wszelkich niepotrzebnych kosztów. Tylko wtedy możemy mówić o ekonomicznej instalacji PV, czy nowym, niskoemisyjnym piecu „szytym na miarę”.

Najlepsze zagraniczne wzorce oraz lista referencyjna

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej informuje również o potrzebie wydłużenia obowiązywania programu dla nowo stawianych obiektów mieszkalnych do 2020 roku. Ponadto POBE wskazuje na potrzebę czerpania wzorców od sąsiadów z Niemiec, gdzie z powodzeniem realizowany jest program KfW55. Organizacje wchodzące w skład POBE wskazują na potrzebę tworzenie listy referencyjnej. W niej miałyby znaleźć się instalacje i urządzenia zgodne z wymaganiami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w zakresie minimalnej klasy energetycznej. Wskazuje się na potrzebę wejścia w życie wymogu w zakresie zrównoważenia hydraulicznego dla instalacji cieplnej. Takim gwarantem ma być poświadczenie uzyskane od wykonawcy inwestycji. Zobacz również jak zmiany w programie „Czyste Powietrze” wpłynęły na jego realizację.

Wśród innych pomysłów POBE wskazuje na potrzebę zniesienia priorytetu dla sieci ciepłowniczych, uwzględnienie kolektorów słonecznych w programie dotacji. Jednym z pomysłów jest również uwzględnienie faktycznych kosztów kwalifikowanych dla wentylacji mechanicznej. Ważnym zadaniem w przyszłości może być również potrzeba wprowadzenia wymogu kontroli dla przekazywania kart produktów oraz etykiet energetycznych. Ostatnim postulatem jest chęć likwidacji zapisu pozwalającego na montaż kotłów węglowych w nowo postawionych obiektach. Dotychczas takie instalacje mogą być również dotowane, co nie wpisuje się w politykę niskoemisyjną prowadzoną w całej Europie.

Author

serwisy@gt-media.pl