0 Comments

Wszystko wskazuje na to, iż inwestorzy, którzy planują montaż instalacji fotowoltaicznych poza bryłą budynku będą mogli niebawem skorzystać z obniżonej stawki VAT. Najpierw Sejm przyjął medialnie głośną ustawę „antykopciuchową”, następnie trafiła ona do Senatu. W nowym dokumencie znalazło się szereg restrykcji dotyczących handlu piecami na paliwa stałe. Ponadto w ustawie znalazł się zapis dotyczący podatku VAT dla montażu przydomowych instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Zmiany w podatku VAT na przydomową fotowoltaikę

Największa zmiana obejmie inwestorów, którzy dotychczas nie mogli korzystać z ulg podatkowych. Zmiana dotyczy instalacji, które znalazły się poza bryłą budynku, a które były dotychczas objęte 23-procentową stawką VAT. Senat uchwalił nowelizację Prawa ochrony środowiska. W jej ramach inwestorzy montujący urządzenia takie jak pompa ciepła, czy panele słoneczne poza bryłą budynku mieszkalnego będą mogli skorzystać z 8-procentowej stawki podatku VAT. Dotychczas niższa stawka podatku VAT przysługiwała jedynie prosumentom, którzy zdecydowali się na montaż urządzeń w obiektach mieszkalnych. W praktyce więc po wejściu w życie ustawy właściciele jednorodzinnych domów nie większych niż 300 m2 będą korzystać z niższej stawki wynoszącej 8%. W tym celu zmieniono brzmienie ustawy o podatku VAT w art. 41 ust. 12a.

Ograniczenie sprzedaży pieców na paliwa stałe

Oprócz zmian w ustawie, pomyślano także o nowelizacji Prawa ochrony środowiska. Głównym celem zapisów jest eliminacja ze sprzedaży pieców zasilanych paliwem stałym, które nie spełniają emisyjnych norm. Według aktualnego stanu prawnego w połowie przyszłego roku upłynie termin dla przedsiębiorstw, które oferują kotły niższych klas. W życie wejdzie wymóg w ramach którego nie będzie można sprzedawać kotłów poniżej klasy piątej. Zmiany obejmą także domy, które mogą zostać przyłączone do sieci ciepłowniczej. Nałożony zostanie wymóg dla tych obiektów, które spełniają ekonomiczne oraz techniczne warunki do podłączenia do miejscowej sieci. Wymóg ten nie dotyczy budynków wyposażonych w nowoczesne źródła ogrzewania (pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne).

Dokument ma także zawierać wyjaśnienie dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego w ramach dotacji przyznawanych przez instytucje rządowe. Przykładem może być dobrze znany program „Mój Prąd”, który jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po wprowadzeniu poprawek i przyjęciu ustawy trafi ona na biurko prezydenta. Podpisany dokument wejdzie w życie po upływie 14 dni od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw. Zobacz również: instalacje fotowoltaiczne Pułtusk.

Author

serwisy@gt-media.pl