0 Comments

Beneficjenci programu rządowego „Mój Prąd” otrzymali kolejne środki z dostępnej puli. To już drugi milion złotych, który rozdysponowano w ramach dofinansowania na montaż fotowoltaiki. Równocześnie Fundusz podkreśla, iż grono osób mogących skorzystać z dogodnego finansowania instalacji PV zostało poszerzone o osoby, które przeprowadziły całą inwestycję we własnym zakresie. Wsparcie w tym przypadku będzie dotyczyło rzecz jasna wyłącznie prosumentów posiadających niezbędne uprawnienia.

Pierwsze raporty o przyznawanych dotacjach na fotowoltaikę

Dokładnie tydzień temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu 469 wniosków w ramach rządowego programu. Do Ministerstwa Energii trafiła więc dokumentacja opiewająca na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł. Instalacje fotowoltaiczne, które zostaną zrealizowane w ramach dotacji pozwolą na generowanie mocy rzędu 2,747 MW. Pozytywny rezultat i wysokie zainteresowanie uwidaczniały już pierwsze nabory wniosków. Jak raportował prezes Piotr Woźny z NFOŚiGW, w bardzo krótkim czasie zgromadzono wnioski beneficjentów programu „Mój Prąd” na sumę powyżej 1 mln zł. W okresie od rozpoczęcia naboru do 18.09, Ministerstwo Energii pozytywnie zaopiniowało 344 wnioski. Kwota łączna rozdysponowanych środków osiągnęła poziom blisko 1,7 mln zł, aktualnie uczestnicy programu otrzymali już ponad 2 mln zł.

Według obliczeń dotyczących przyznanych dotacji, przeciętna moc pojedynczej instalacji wyniesie 5,83 kW. Wśród wniosków nie zabrakło także tych, które zostały odrzucone ze względu na niewypełnienie warunków. Chodzi tu przede wszystkim o instalacje fotowoltaiczne, które zostały wykonane zanim rozpoczął się termin dla kosztów kwalifikowanych. Wśród odrzuconych wniosków znalazły się 242 dokumenty.

Zmiany w regulaminie programu „Mój Prąd” – montaż paneli słonecznych we własnym zakresie

Jak już wcześniej wspomnieliśmy zmiany w regulaminie pozwolą na otrzymanie dotacji także beneficjentom, którzy zrealizują inwestycję we własnym zakresie. W grę chodzą jedynie właściciele domów, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonania instalacji PV. Według wstępnych szacunków NFOŚiGW, objęte dotacjami projekty w domach Polaków umożliwią na produkcję 2,4 GWh energii elektrycznej w skali roku. Ma to ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie ponad 2 tys. ton. Jeśli dofinansowania będą przyznawane tak jak ma to miejsce dotychczas to w ciągu miesiąca na mapie kraju może przybyć do nawet 10 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Według założeń pomysłodawców programu, budżet na te zadania ma zostać wyczerpany po upływie od 20 do 23 miesięcy.

Author

serwisy@gt-media.pl