Lokalizacja i warunki środowiskowe

Gmina Lelis o powierzchni 19 709 ha zlokalizowana jest w powiecie ostrołęckim, w północno – wschodniej części Mazowsza. Tereny te są bogate jeżeli chodzi o całkowitą powierzchnię lasów, czemu trudno się dziwić ze względu na położenie w Puszczy Zielonej. Na tych terenach spotyka się aż pięć rzek: Omulew, Szkwa, Narew, Rozoga oraz Piasecznica. Znajdziemy tu bogatą liczbę gatunków fauny i flory: jagód, grzybów, dzików, jeleni, dzików, kun, zajęcy, lisów, saren, a sporadycznie spotkamy nawet wilki.

Urząd Gminy Lelis-kontakt

Urząd Gminy Lelis
07-402 Lelis
ul. Szkolna 39
tel. 29-746-90-11
e-mail: sekretariat@lelis.pl
strona internetowa: www.lelis.pl

Zielone Płuca Polski

Nieodzownym elementem terenów wchodzących w skład gminy Lelis są czyste powietrze, a bogactwo drzew, roślin i zwierząt, w tym ptactwa. Pozwoliło to tutejszą przestrzeń do obszaru określanego nazwą „Zielone Płuca Polski”. Nietypowe dla przyjezdnych turystów mogą być tutejsze wydmy paraboliczne we wsi Durlasy oraz mnogość przydrożnych kapliczek, krzyży stanowiących dowód na silną wiarę społeczności. Warto wsiąść w samochód i zatrzymać się przy pierwszym lepszym zabudowaniu, aby odkryć szereg wciąż istniejących zabudowań dawnej kurpiowszczyzny. Znajdziemy tu drewniane chałupy kurpiowskie, a pośród nich gościnnych mieszkańców gminy Lelis.


Gmina Lelis jest położona na granicy województw, dlatego w bliskim sąsiedztwie znajdziemy okoliczne gminy z województwa mazowieckiego takie jak: Baranowo, Ostrołęka, Olszewo – Borki, Kadzidło, Rzekuń oraz Zbójna i Miastkowo wchodzące w skład województwa podlaskiego i powiatu łomżyńskiego. Głównym ciągiem komunikacyjnym biegnącym przez bliską okolicę jest droga krajowa nr 53 na trasie Ostrołęka – Olsztyn. Turyści zapuszczający się w te rejony bardzo chętnie korzystają ze skrótu umożliwiającego bezpieczną podróż do Krainy Mazurskich Jezior. Podobnie wygląda kwestia transportu, gdyż droga krajowa nr 53 znajduje się w odległości około 5 km od miejscowości Lelis. Tereny te są więc bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym, zarówno dla podróżnych, jak i tirów.

Tereny inwestycyjne w powiecie ostrołęckim

Gmina Lelis graniczy z miastem Ostrołęka, co stanowi okazję do prowadzenia na tychże terenach inwestycji. Region ten pozwala na prowadzenie działań biznesowych z zakresu przemysłu budowlanego, przetwórczego, spożywczo – rolnego oraz dla wszelkiego typu inwestycji agroturystycznych (gospodarstwa ekologiczne, noclegi). Głównym polem działania tutejszych rolników są gospodarstwa bazujące na hodowli krów i produkcji mleka. To białe złoto wędruje do lokalnych przetwórni mlecznych położonych na terenie powiatu ostrołęckiego i posiadających uprawnienia do obrotu produktami zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. W gminie Lelis ulokowany jest także Ośrodek Etnograficzny Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Kurpiów. Znajdziemy tu wiele ciekawych artefaktów pochodzących z końca XIX i lat 80 – tych XX wieku.

Inwestycje w fotowoltaikę poprzez dofinansowanie z programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Istnieją dwie formy pomocy: dotacja oraz pożyczka. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Zobacz artykuł na temat programu Energia Plus.

W przypadku nowych budynków jest to zakup i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy ubiegać się o dofinansowanie dla:

1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej
2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne
3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych
4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych
5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła

Duża instalacja fotowoltaiczna

Ulga podatkowa na zakup paneli fotowoltaicznych

Istnieje także korzystna ulga inwestycyjna, przysługuje ona w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to działa w polskich realiach? Przykład: klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

Możemy w ten sposób zmniejszyć poniesione na fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Wówczas klient nie zapłaci ani złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, kiedy klient również zakupił instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1000 zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Ulgi na panele słoneczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Pełne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka forma wsparcia funkcjonuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł. Z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. Zobacz ofertę firm montujących fotowoltaikę.

W takim wypadku należałoby zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Wybieramy jednak z przysługującej uglę podatkową, czyli odliczenie wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Pełna kwota dotacji w takiej sytuacji wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na konto bankowe w ramach zwrotu podatku.