0 Comments

Rządowy program Energia Plus stawia na odnawialne źródła energii. Idzie za tym planowane wprowadzenie różnego rodzaju ulg i ułatwień dla podmiotów chcących wykorzystywać nowoczesne źródła pozyskiwania energii elektrycznej. Wśród propozycji znalazła się ulga podatkowa dla nieruchomości, możliwość tworzenia przez firmy instalacji OZE o mocy do 500 kW oraz możliwość korzystania przez prosumentów z systemu białych certyfikatów. Propozycji jest wiele, my przyjrzymy się głównym założeniom projektu i korzyściom jakie może przynieść w przyszłości program Energia Plus.

W celu realizacji zadań związanych z programem, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii powołało do życia Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii. Zaplanowano szereg ułatwień związanych z prosumencką energetyką. Ma to zostać osiągnięte poprzez dostosowanie obowiązującej wersji ustawy OZE do dyrektywy o energetyce odnawialnej (RED II) stworzonej przez unijnych ekspertów. (Czytaj więcej o fotowoltaice w gminach).

Według ustawy obowiązującej w chwili obecnej, prosument jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną na własny użytek przy wykorzystaniu instalacji OZE. Zgodnie z definicją możliwa jest odsprzedaż nadwyżki. Taki stan rzeczy sprawiał, iż dotychczas z instalacji korzystały głównie gospodarstwa domowe. Zgodnie ze zmianami w ustawie do pojęcia prosument dopisane zostaną inne kategorie odbiorców końcowych. Znalazły się tu więc także małe i średnie firmy. Ma to zdecydowanie ułatwić prowadzenie działalności przez firmy dzięki bardziej przejrzystym wymaganiom co do wytwarzania energii przy użyciu instalacji pozyskujących energię odnawialną. Poszerzony zostanie dostęp do tego typu rozwiązań w miejscach takich jak urzędy, szpitale, czy szkoły.

Skuteczne zmiany kluczem do sukcesu

Dynamika rozwoju OZE w Polsce ma zostać poprawiona dzięki rozwiązaniom prawnym dostosowanym do potrzeb obecnego rynku energii. Podstawowym zadaniem będzie minimalizacja ponoszonych kosztów publicznych w ramach pomocy dla działalności prosumenckiej. Ułatwienia mają zachęcać odbiorców do produkcji energii elektrycznej na własny użytek. Przykładem skutecznego działania ma być wprowadzenie łatwiejszych procedur w procesie inwestycyjno – budowlanym związanymi z tworzeniem instalacji OZE w skali mikro oraz małych instalacji. Stopniowe odcięcie wsparcia w formie dopłat lub subsydiów będzie miało na celu zminimalizowanie efektu maksymalnej konsumpcji pozyskanej energii. Planowane zmiany dotkną przede wszystkim sektor fotowoltaiki, co wynika bezpośrednio z prostoty tego właśnie rozwiązania do szerokiego zastosowania w ramach mikro oraz małych instalacji.

Eksperci wskazują na potrzebę stworzenia zmian, które mają uwzględniać równomierny podział korzyści oraz obowiązków związanych z rozwojem instalacji wykorzystywanych przez prosumentów. To równowaga w zakresie oceny potrzeb wszystkich stron ma być kluczowym punktem do wprowadzania istotnych zmian legislacyjnych. Chodzi tu przede wszystkim o interesy firm zajmujących się dystrybucją energii, jak i prosumentów rozważających stworzenie niewielkiej instalacji pozyskującej darmową energię. Dokument ma za zadanie wypośrodkować potrzeby każdej z grupy, wraz z uwzględnieniem zabezpieczenia sektora energetycznego dużych przedsiębiorstw.

Niewielka farma fotowoltaiczna

Uproszczenie systemu energetycznego OZE

Nowe zapisy prawne mają umożliwić uproszczenie wytwarzania energii elektrycznej przez prosumentów OZE przy jednoczesnym zachowaniu wymagań nieoderwanych od rzeczywistości na rynku energii. Zwolennicy radykalnych zmian w tym zakresie muszą zauważyć niemożność ich wprowadzenia ze względu na różne możliwości prosumentów. Przykładem są tu gospodarstwa domowe, które w wielu przypadkach nie posiadają wystarczających środków na stworzenie przydomowej instalacji OZE. Niemożliwe jest więc prowadzenie szerokich działań dofinansowujących, gdyż mogłoby to źle wpłynąć na resztę odbiorców.

Jakie zapisy znalazły się w programie Energia Plus?

Jedną z propozycji jest ustalenie zakresu w jakim z odnawialnych źródeł będą mogli wygodnie korzystać prosumenci. Dyrektywa RED II poszerza pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie istnieje możliwość wdrożenia systemu opustów dla przedsiębiorstw posiadających instalacje do 500 kW. To założenie ma w bezpośredni sposób przyczynić się do obniżenia kosztów energii i to zarówno w przedsiębiorstwach, jak i lokalnych samorządach. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko wykorzystanie energii na własne potrzeby, ale też wygodne „przechowywanie” nadprodukcji energii elektrycznej.

Obecnie z upustów korzystają właściciele bardzo małych instalacji o mocy maksymalnej do 50 kW. W przypadku produkcji nadwyżki energii jest ona oddawana do sieci w stosunku 1 do 0,8 dla instalacji nieprzekraczających mocy 10 kW lub 1 do 0,7 dla systemów przekraczających moc 10 kW. Dalsze regulacje w tym zakresie zależeć będą od samego ustawodawcy. Wśród zapisów znajdziemy też opcję „przeniesienia” posiadanych nadwyżek energii na dalsze okresy rozliczeniowe, co bezpośrednio przyczyni się do możliwości ich wykorzystania w czasie zwiększonego zapotrzebowania na prąd.

Kolejnym założeniem programu jest usunięcie części kosztów w ramach dystrybucji, które spadają na barki prosumentów wraz z rachunkami za energię elektryczną. W tym celu ma zostać stworzony alternatywny instrument sprzedaży nadwyżek produkcyjnych do wybranego przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję. Pozostawiono także wymóg co do sprzedawcy zobowiązanego w razie sytuacji, gdyby energii nie udało się sprzedać na zasadach wolnego rynku. Uproszczenia obejmą też kwestie dołączenia mikroinstalacji i małych instalacji OZE do sieci energetycznej zgodnie z zasadami zgłoszenia lub nowych warunków przyłączenia. W praktyce przyspieszy to znacznie cały proces inwestycyjno – budowlany związany z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej.

Białe certyfikaty i szybsza amortyzacja-nowość

Wydawanie certyfikatów to jedna z nowości w programie Energia Plus. Mają być one przyznawane głównie za inwestycje w zakresie obniżenia zużycia energii w przedsiębiorstwach decydujących się na odciążenie dostawcy energii elektrycznej poprzez wykorzystanie posiadanej instalacji odnawialnej. Zmieni się także okres potrzebny na amortyzację, co ucieszy z pewnością wiele firm. Bedą mogły one skorzystać z ujednoliconej 8 – procentowej stawki VAT na panele fotowoltaiczne oraz zostaną zwolnione z akcyzy za sprzedawaną energię. Obecnie wyższa stawka VAT obejmuje wszystkie instalacje z wyjątkiem dachów domów. Kolejna ulga ma zostać zawarta w podatku od nieruchomości, tam podstawa opodatkowania zmniejszy się dzięki odliczeniu części wartości instalacji. Według branżowych ekspertów nowe zmiany i wejście w życie programu Energia Plus to kwestia najbliższych miesięcy.

Author

serwisy@gt-media.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *