0 Comments

Prawidłowe zlokalizowanie falownika fotowoltaicznego leży w gestii inwestora. Wynika to nie tylko ze względów praktycznych dla wytwarzania energii elektrycznej, lecz także przez wzgląd na bezpieczeństwo całej instalacji dla osoby ją obsługującej. Szczególnym zagrożeniem może być dostęp do falownika przez osoby niepowołane (dzieci) lub dostęp promieni słonecznych na wysokich kondygnacjach budynku. W tym artykule przyjrzymy się właściwemu rozmieszczeniu w celu uniknięcia niepotrzebnych błędów.

Niestandardowe umieszczenie falownika fotowoltaicznego jako części składowej systemu pozyskującego energię może skutkować mało wydajnym działaniem, co z kolei rzutuje na produkcji energii elektrycznej. W takiej sytuacji poniesiony koszt na całą inwestycję może zwrócić się zdecydowanie później lub inwestor może zostać narażony na awarię. Wówczas żywotność takiego systemu się obniża, rosną koszty eksploatacji i zmniejsza się opłacalność takiego przedsięwzięcia. Prawidłowo zamontowany system odwdzięczy się jednak skutecznym działaniem przez cały okres użytkowania. Wielu producentów oznacza falowniki stopniem ochronnym IP65, który chroni co prawda urządzenie, nie jest jednak zabezpieczeniem podatnym na działanie w każdych warunkach w sposób długotrwały. Czynniki pogodowe w postaci regularnych opadów deszczu, śniegu lub palącego słońca mogą być przyczyną awarii. Szczególnie częste są usterki wynikające z długotrwałego oddziaływania tychże czynników na falownik fotowoltaiczny. Dlatego też tak istotne staje się właściwe ulokowanie falownika z uwzględnieniem bezpiecznych odległości określanych przez serwisantów.

Na co należy zwrócić uwagę przy montażu?

  1. Wybierajmy zawsze miejsca zacienione. W razie położenia falownika w newralgicznym miejscu budynku, należy zadbać o zadaszenie chroniące przed naporem deszczu lub śniegu.
  2. Maksymalnym odchyleniem falownika od pionu jest 15 stopni. Nie należy przekraczać tej granicy.
  3. Trzeba zapewnić stabilne położenie urządzenia, w związku z tym wykluczony jest montaż na nierównych powierzchniach, krawędziach ścian.
  4. Montaż należy powierzyć fachowcom. Unikamy w ten sposób podstawowych błędów wynikających z niewiedzy dotyczącej systemów fotowoltaicznych.
  5. Powinniśmy zadbać o montaż ułatwiający szybkie odłączenie od zasilania.
  6. Falownik umieszczamy zawsze w miejscu, gdzie nie mają do niego dostępu dzieci lub zwierzęta.
  7. Proces zakończonej instalacji należy poprzedzić testem (sprawdzamy poprawne wskazania: temperatura, emitowany hałas).
  8. W razie wystąpienia awarii lub wykryciu nieprawidłowego działania należy zgłosić to firmie serwisującej nasz system zasilania energią słoneczną.

Author

serwisy@gt-media.pl