0 Comments

Elektrownie fotowoltaiczne wchodzące w skład krajowego systemu elektroenergetycznego osiągnęły w maju bieżącego roku potencjał na poziomie 651,2 MW. Rosnący udział w rynku energii pozyskiwanych z farm fotowoltaicznych pozwala stwierdzić, iż zgodnie z obecnym tempem wzrostu do końca 2019 roku wskaźnik mocy może wzrosnąć do nawet 1GW!

Zgodnie z wynikami podanymi przez portal Gram w Zielone, poziom dostępnej mocy generowanej przez elektrownie w ciągu jednego tylko miesiąca wzrósł o 48,2 MW. Patrząc na wyniki generuje to przyrost w ciągu roku na poziomie 122%. Zwiększa się także liczba przyłączeń, która w marcu tego roku oscylowała na poziomie 39,2 MW. Polskie Sieci Elektroenergetyczne już teraz dostrzegają ogromny potencjał i tendencję wzrostową. Obecnie na podstawie przeliczeń średniej miesięcznej, w ciągu jednego tylko dnia przyłączane były instalacje o mocy 1,61 MW. Jeśli taki stan się utrzyma w najbliższych miesiącach to pod koniec grudnia 2019 roku będziemy świadkami mocy całkowitej instalacji PV rzędu GW. Zaczątkiem tak dobrych wyników był już rok 2018. Wówczas stopniowo rosła popularność alternatywnych źródeł energii wykorzystywanych w formie farm fotowoltaicznych, ale także paneli słonecznych w gospodarstwach domowych. Wówczas wskaźnik łącznej mocy wynosił 471,4.

Biorąc pod uwagę wyniki z pierwszego kwartału tego roku, zauważalny jest wzrost na poziomie blisko 180 MW. Taka tendencja może się utrzymywać także w kolejnych miesiącach. Interesujący jest fakt, że tak wysokie przyrosty miesięczne są możliwe również dzięki mikroinstalacjom montowanym w gminach w całej Polsce. Jak podaje Ministerstwo Energii, właśnie tego typu instalacje odpowiadają za prawie 100% inwestycji. Jest to widoczne również po liczbie mikroinstalacji. Tylko w pierwszych trzech miesiącach przybyło ich w kraju 11 000 i generują one moc całkowitą na poziomie 72 MW.

Author

serwisy@gt-media.pl