0 Comments

Rządowy mechanizm wsparcia może niebawem umożliwić uzyskanie premii gospodarstwom domowym zdecydowanym na instalację fotowoltaiczną lub wiatrową. Chodzi o premię termomodernizacyjną, która będzie zwiększona w przypadku zastosowania instalacji PV lub turbiny wiatrowej. Przygotowano w tym celu projekt rządowy zawarty w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Uruchomiona w bieżącym roku ulga podatkowa na termomodernizację budynku pozwala na otrzymanie zwrotu części poniesionych kosztów na instalację fotowoltaiczną, montaż kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Dodatkowe wsparcie w ramach tego samego zadania ma na celu zachęcić jeszcze niezdecydowanych do korzysta z odnawialnych źródeł energii w domach. Nowa forma ulgi zawartej w projekcie ustawy ma umożliwić konkretne wsparcie dla osób zdecydowanych na montaż instalacji nieprzekraczających sumy 53 000 zł łącznie. Jest to pełna kwota dla wszystkich zadań realizowanych w ramach termomodernizacji budynku. Pomoc dotyczyć będzie osób mających status właściciela lub współwłaścicielem.

fotowoltaika na dachu domu

Jak wsparcie będzie wyglądać w praktyce?

Propozycja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zakłada w praktyce ulgę dla podmiotów decydujących się na wykorzystanie systemu fotowoltaicznego lub turbiny wiatrowej w ramach działań termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym. Tego typu premia wzrosłaby do 21% całej inwestycji, co dokładnie omawia art. 5 ust. 2 powyższego projektu. Zawiera on także minimalną moc dla takiej instalacji. Zgodnie z decyzją ministerstwa ma to zapewnić inwestorom pozyskiwanie energii elektrycznej w ramach Odnawialnych Źródeł Energii na optymalnym poziomie. Są to dążenia wynikające z chęci ograniczenia kosztów związanych z energią elektryczną pobieraną z tradycyjnej instalacji na rzecz energii alternatywnej. Projekt został również zabezpieczony limitem. Ma on ograniczyć sytuacje, kiedy osoba korzystająca z ulgi będzie wybierać jak najmniejszą moc tylko w celu uzyskania wyższego wsparcia. Jak więc wyglądają limity zaproponowane przez ministerstwo?

-minimalna moc instalacji wyniesie 2 kW dla obiektów mieszkalnych (domy jednorodzinne) oraz 10 kW dla reszty budynków

-instalacja może mieć maksymalną moc 50 kW

Powiązanie ze sobą prac termomodernizacyjnych oraz instalacji fotowoltaicznych/turbin wiatrowych ma umożliwić uzyskanie konkretnych oszczędności, w tym np. pozyskanie energii niezbędnej do pracy elektrycznych systemów w piecach grzewczych, obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną pozyskiwaną z tradycyjnych źródeł. Projekt ustawy jest w fazie prac międzyresortowych, wciąż nie wiadomo kiedy dokładnie trafi do Sejmu.

Author

serwisy@gt-media.pl