0 Comments

Najnowsze badanie „Energia elektryczna w gospodarstwie rolnym” przeprowadzone przez Martin&Jacob na zlecenie banku BNP Paribas rzuca nowe światło na wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych. Aktualnie zdecydowana większość rolników wykorzystuje prąd elektryczny z tradycyjnych źródeł. Zauważalne są jednak przesłanki mówiące o chęci podjęcia przez część gospodarstw inwestycji w alternatywne źródła energii. Jak wygląda obecny rozkład sił energetycznych w rolnictwie?

Zgodnie z wynikami badania aż 90% rolników jako główne źródło energii wybiera prąd płynący tradycyjnie z sieci energetycznej. Pozostałe dziesięć procent rozłożyło się na energię pozyskiwaną z instalacji gazowej, drewna oraz węgla. Jedno na trzy gospodarstwa wskazało, iż udział energii w kosztach ponoszonych w gospodarstwie wynosi między 10, a 20 procent. Co czwarte gospodarstwo wskazało na przedział 21% – 40%. Z kolei ponad połowa ankietowanych określa udział energii w produkcji na ponad 40%. (Zobacz także lokalne gminy, gdzie montowane są instalacje PV).

Pierwsze interesujące wnioski pojawiają się w pytaniu: co skłoniłoby rolnika do wyboru alternatywnych źródeł energii. Jak się okazuje zdecydowana większość (62%) rolników wymieniła czynniki takie jak dofinansowanie oraz dotację do instalacji tego typu. Jednym z czynników wskazywanych w badaniu było także zmniejszenie cen całego przedsięwzięcia, w szczególności urządzeń potrzebnych do działania całego systemu. Wyniki zaprezentowane w badaniu odbiły się nie bez echa w sektorze bankowym. Bank BNP Paribas, który zlecił analizę już teraz zapowiada tworzenie programów mających za zadanie aktywną pomoc w zakresie tworzenia inwestycji w odnawialne źródła energii.

Rosnące rachunki za energię ukierunkują rolników?

Zapowiadane od dłuższego czasu znaczne podwyżki za energię elektryczną mogą doprowadzić do sytuacji, kiedy odnawialne źródła energii staną się ekonomicznie uzasadnionym wyborem. Blisko 1/3 badanych zakłada możliwość inwestowania w alternatywne źródła jeśli ceny prądu dotknie 10 – procentowa podwyżka. Wzrosty cen w sektorze energetycznym w przedziale 20 – 40% mogą skłonić prawie połowę respondentów do zakupu alternatywnego systemu pozyskiwania energii. Już teraz część rolników zauważa rosnące koszty utrzymania gospodarstwa. Wpływ mają na to również zwiększające się w ostatnich miesiącach ceny energii elektrycznej.

Fotowoltaika na czele wybieranych instalacji

Nie zaskakuje profil instalacji, które najchętniej wykorzystywaliby rolnicy. Więcej niż połowa ankietowanych zainteresowanych ekologiczną formą pozyskiwania energii wskazuje na system fotowoltaiczny jako najchętniej wybierane alternatywne źródło energii. Znacznie mniej bo 16% respondentów wybrałoby kolektory słoneczne.
Czytaj także: fotowoltaika w gospodarstwach rolnych.

Ekologia mniej ważna od ekonomii

Około 75% badanych wskazała na chęć unikania zanieczyszczeń powietrza, jednak zaledwie 13% zgodziłoby się na wyższy koszt energii pozyskiwanej z alternatywnych źródeł. O ile rolnicy w badaniu zwrócili uwagę na ekologię, tak nie są skłonni do ochrony środowiska jeśli miałoby to generować dodatkowy, wyższy koszt instalacji.

Author

serwisy@gt-media.pl