0 Comments

Inwestorzy, którzy podjęli decyzję o wymianie pieca lub kotła w domu mogą korzystać z dotacji z programu „Czyste Powietrze”. Już w przyszłym tygodniu pojawi się ogólnopolska baza urządzeń grzewczych, które będą objęte dofinansowaniem rządowym. Pierwotna baza posłuży póki co wyłącznie producentom, którzy chcieliby zarejestrować swoje urządzenia. Po uzupełnieniu listy urządzeń zostanie ona udostępniona prosumentom.

Baza dostępna dla producentów i beneficjentów

Lista urządzeń, które spełniają założenia programu rządowego „Czyste Powietrze” pojawi się w internecie już 2 września. Bazę znajdziemy pod adresem internetowym na oficjalnej podstronie programu. Lista posłuży inwestorom do odnalezienia urządzenia spełniającego kryteria programu, a więc takiego, na które przyznane jest dofinansowanie. Producenci natomiast mogą zgłaszać wyłącznie urządzenia spełniające parametry energetyczne i niskoemisyjne dla oferowanych pieców i kotłów. Baza urządzeń przyczyni się również do uproszczenia procedury rozpatrywania wniosków. Wynika to z ujednolicenia urządzeń na pojedynczej liście bez potrzeby tworzenia dodatkowych zestawień przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy. Wchodząc na stronę zawierającą bazę urządzeń znajdziemy specjalny moduł, z którego póki co mogą korzystać wyłącznie producenci pieców i kotłów.

Urządzenia mogą rejestrować producenci oraz krajowi przedstawiciele, którzy posiadają w swojej ofercie produkty zgodne z wymaganiami programu rządowego „Czyste Powietrze”. Każde zarejestrowane w bazie urządzenie grzewcze podlega weryfikacji. Następnie trafi ono do ogólnokrajowej bazy. Projekt podzielono na kilka kategorii, które ułatwią w przyszłości wyszukiwanie pieca lub kotła przez prosumentów. Wyróżniamy następujące kategorie produktów:

  1. Kotły gazowe kondensacyjne i olejowe
  2. Kolektory słoneczne
  3. Panele fotowoltaiczne
  4. Pompy ciepła
  5. Kotły na paliwa stałe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaznacza jednocześnie, że w ramach bezpłatnej bazy zarejestrować może urządzenia każdy. Lista urządzeń nie stanowi żadnej formy reklamy, czy rankingu dla wybranych producentów. Po uzupełnieniu bazy, urządzenia zostaną posegregowane losowo. Jeśli zaś chodzi o udostępnienie bazy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” to zostanie ona „otwarta” dla wszystkich już na przełomie września i października tego roku. Nowa baza umożliwia więc szereg korzyści zarówno dla korzystających z programu konsumentów oraz firm, które kierują swoją ofertę do odbiorcy końcowego.

Author

serwisy@gt-media.pl