0 Comments

Nowoczesne technologie w energetyce takie jak blockchain mogą w najbliższych latach być ważnym ogniwem decydującym o wygodnym dostępie do energii. Według szefa belgijskiego operatora systemu energetycznego, usługi i produkty korzystające z blockchainu pojawią się na rynku w przeciągu dwóch lat.

Technologia jaką jest blockchain może zaskakująco dobrze wykorzystywać swoje możliwości na rynku energetycznym. Według specjalistów dzięki użyciu takiego systemu możliwe stanie się dogodne realizowanie transakcji między niewielkimi producentami, a konsumentami energii. Chodzi o wykorzystanie rozproszonych źródeł produkcji energii przy obsłudze rozliczeń wraz z podobnym, rozproszonym systemem. Jak to działa w praktyce? Blockchain korzyta z sieci peer-to-peer, która nie korzysta z centralnych serwerów oraz instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie wymiany handlowej. Koszt transakcji wykonanej w ten sposób są znacznie niższe, ponieważ nie ma potrzeby udziału w niej pośredników. Dodatkowo blockchain ma być narzędziem w pełni chroniącym zawierane transakcje. W Europie systemy te są testowane w ramach pilotażowych projektów mających na celu wdrożenie technologii na światowych rynkach.

Przykładowe zastosowanie blockchain w energetyce

Jednym z przykładów zastosowania tej technologii jest system zdecentralizowanych magazynów energii w Niemczech oraz stabilizacji działania systemu elektroenergetycznego przy użyciu blockchain. Innym wariantem wykorzystania tego rozwiązania jest projekt w Holandii, gdzie podjęto się próby ustabilizowania działania sieci elektroenergetycznej poprzez korzystanie z pojazdów elektrycznych. Istnieją też pierwsze mechanizmy w postaci transakcji opartych na technologii blockchain, które przeprowadzono między koncernami energetycznymi z Niemiec, Włoch i Norwegii. Jednym z ciekawych wariantów jest mechanizm rozliczania użytkowników za auta elektryczne, projekt ten opracowuje koncern Innogy. Według założeń to rozwiązanie polegać będzie na zainstalowaniu specjalnego programu ułatwiającego zdalne rozliczenie użytkowników za pojedyncze ładowanie przy użyciu kryptowalut. Zainteresowanie rośnie, jednak póki co nie widać wdrażania technologii na szerszą skalę.

Elastyczny mechanizm zakupu energii elektrycznej

Jak przekonują pomysłodawcy wykorzystania blockchain w energetyce, płatności tego typu mają w przyszłości pozwolić na wypracowanie elastycznego systemu energetycznego opartego na bilansowaniu prądu produkowanego w ramach odnawialnych źródeł energii. Odpowiedzią na potrzeby rynkowe ma być połączenie oprogramowania z odpowiednim wykorzystaniem istniejących technologi tj. magazynów energii, pomp ciepła. To pionierskie rozwiązanie być może przyczyni się do optymalizacji poszczególnych operacji. Według belgijskiego operatora systemu energetycznego miałoby to generować niższe koszty inwestycji w rozbudowę i modernizację istniejących sieci. Wielką niewiadomą pozostaje wciąż gotowość do współpracy wszystkich stron na rynku. Musiałyby one w ciągu najbliższych lat korzystać w pełni z cyfrowej rewolucji, co nie nastąpi z roku na rok. Z duża dozą pewności należy stwierdzić, iż obecnie blockchain wymaga podjęcia wielu prac w celu optymalizacji technologii i dostosowania jej działania do możliwości rynku.

Author

serwisy@gt-media.pl