0 Comments

Wraz z początkiem roku weszły w życie zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”. Program ten wspiera inwestorów indywidualnych, którzy zdecydowali się na modernizację budynku i zakup niskoemisyjnych urządzeń grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Dotychczas z finansowego wsparcia mogli korzystać zarówno właściciele już istniejących budynków mieszkalnych, jak i dopiero budowanych. Z początkiem 2020 roku z programu „Czyste Powietrze” wykluczeni zostali właściciele zupełnie nowych domów. Wszystko to za sprawą zmian w regulaminie, które od 1 stycznia bieżącego roku otrzymał nowe brzmienie. Zgodnie z nimi koszty zakupu oraz montażu źródła ciepła, przyłączy gazowych, elektroenergetycznych oraz cieplnych w obiektach świeżo wybudowanych nie są kwalifikowane. Dotychczas z rządowego wsparcia skorzystało blisko 84 000 wnioskodawców (26 000 instalacji w nowych budynkach, 58 000 instalacji w istniejących domach). Jeżeli chodzi o statystyki to największy udział wśród montowanych urządzeń stanowią kotły gazowe (45%) oraz kotły na węgiel (16%). Wśród złożonych wniosków o dotację znalazły się także kotły opalane drewnem (21%) oraz pompy ciepła (16%).

Jak wyglądał montaż w nowych domach?

Blisko połowa wszystkich kotłów grzewczych w nowych domach to rozwiązania niskoemisyjne działające w ramach odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku wybierano przede wszystkim pompy ciepła (32%) oraz kotły na biomasę (17%). Największy udział w rynku nowych domów osiągnęły kotły gazowe, które stanowiły 42% wszystkich urządzeń. Głównym celem programu skierowanego do osób fizycznych jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji pyłów oraz zanieczyszczeń generowanych przez budynki mieszkalne.

Warunki dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” pozwala na uzyskanie dofinansowania lub też pożyczki na dogodnych zasadach. Maksymalna kwota otrzymanego wsparcia jest wyliczana na podstawie dochodów na jednego członka w gospodarstwie domowym. Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, a maksymalna kwota dotacji to 53 000 zł. Pozyskane fundusze można przeznaczyć na demontaż istniejącego źródła ciepła oraz montaż niskoemisyjnych źródeł energii. Wsparcie obejmuje także wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, a także montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorowej. W dwóch ostatnich przypadkach pozyskanie funduszy jest możliwe wyłącznie w formie pożyczki. Program „Czyste Powietrze” umożliwia również pokrycie kosztów związanych z montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Obsługą wniosków zajmują się wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także gminy, które zawarły stosowne porozumienie z WFOŚiGW.

Author

serwisy@gt-media.pl