0 Comments

Obecne wsparcie dla dużych farm fotowoltaicznych przewidziano do końca 2020 roku. Wciąż nie jest pewne jak po upływie tego terminu będzie działał rynek fotowoltaiki dla przemysłu. Instytut Energetyki Odnawialnej zakłada, iż brak wsparcia rządu po tym okresie przyczyni się do rozwoju komercyjnych umów PPA.

IEO przewiduje scenariusz, kiedy zwiększona dynamika na unijnych rynkach energetycznych spowoduje wzrost dynamiki cen. To finalnie ma przełożyć się na wzrost średnich cen hurtowych energii, wzrost przychodów producentów. Może się to przełożyć na wydłużenie okresu nadpodaży prądu w porównaniu do aktualnych potrzeb. Taka sytuacja może przyczynić się do powstania cen ujemnych. W takim wypadku producenci energii w ramach Odnawialnych Źródeł Energii zamiast mało opłacalnej odsprzedaży energii spółkom obrotu, wybiorą bezpośredni model odsprzedaży odbiorcom końcowym poprzez umowy PPA. Koszty i ceny energii zwiększają się, rośnie także liczba firm potrzebujących dużej ilości energii. Liczne grono firm przemysłowych zwraca uwagę na czynniki ekologiczne. Bardziej opłacalny stanie się więc zakup energii bezpośrednio w ramach komercyjnej umowy PPA. Ten rodzaj umów jest w naszym kraju jeszcze mało znany, lecz daje szereg możliwości w zakresie skutecznej realizacji. Główny mechanizm PPA umożliwia bezpośrednią sprzedaż energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych lub sprzedaż wirtualną.

Instytut Energetyki Odnawialnej w swojej analizie wziął pod uwagę bezpośrednią sprzedaż energii dla odbiorców przemysłowych. Wynika to z niedostatecznej stabilności rynku, szczególnie cen i występowania deficytu mocy. Mimo takiej sytuacji, instytut przewiduje, że fotowoltaika będzie bardzo korzystnym cenowo źródłem energii dla zasobożernych podmiotów. To właśnie farmy PV są w stanie w szczytach zapotrzebowania generować wystarczającą ilość energii do ogólnego pokrycia zapotrzebowania w przedsiębiorstwach.

Model PPA dla małych i średnich firm?

Według oceny instytutu to właśnie małe i średnie firmy mogą stać się głównymi odbiorcami energii pochodzącej z farm fotowoltaicznych w ramach umów komercyjnych PPA. Wynika to z najwyższych cen za zakup energii elektrycznej w tym sektorze. Niemniej jednak także odbiorcy taryfowi z grupy B będą mogli dogodnie korzystać z tego wariantu odbioru energii. Zgodnie z raportem zaprezentowanym przez IEO, nawet aktualnie możliwa jest optymalizacja warunków kupna odnawialnej energii tak, aby końcowy rezultat był jak najbardziej korzystny ekonomicznie.

Opłata mocowa w 2020 roku

Wraz z początkiem 2020 roku zacznie obowiązywać opłata mocowa, która dotknie wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Opłata ta odbije się głównie na odbiorcach generujących najwyższe obciążenie. IEO zakłada, iż wówczas będziemy obserwować rozwój rynku producentów energii odnawialnej z kompleksową ofertą dla przemysłu. Mowa tu o tworzeniu farm fotowoltaicznych, zatrudnianiu doradców rynkowych i realizacji dogodnych systemów finansowania. Inwestorzy już już teraz patrzą w przyszłość. Widać to wyraźnie po analizie IEO, według której istnieją już projekty kilkudziesięciu dużych farm PV o mocy od 5 MW do 50 MW. Zadania te już teraz są ukierunkowane na formułę PPA. Wszystko wskazuje więc na to, że przyszłość fotowoltaiki w skali przemysłowej po zakończeniu bieżących systemów aukcyjnych, będzie spoczywała po 2020 roku na umowach komercyjnych PPA. Zobacz także informacje o programie rządowym Agroenergia.

Author

serwisy@gt-media.pl