0 Comments

Wyładowania atmosferyczne mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na działanie instalacji fotowoltaicznej. Inwestorzy chcąc zabezpieczyć właściwie budynek często rozważają montaż instalacji odgromowej. Tego typu instalacja stanowi doskonałą ochronę i może się okazać niezbędna jeśli nie chcemy ponieść dotkliwych strat, także finansowych. Wiele osób obawia się także, iż w wyniku uderzenia pioruna w budynek dojdzie do niebezpiecznego pożaru.

W jakim celu montuje się odgromniki dla fotowoltaiki?

Podstawowym powodem stosowania odgromników jest ochrona całej instalacji fotowoltaicznej przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w panele słoneczne. System PV składa się także z inwertera, który jest urządzeniem szczególnie wrażliwym na uszkodzenia. W celu właściwej ochrony całej instalacji stosuje się montaż instalacji odgromowej. Już na etapie tworzenia projektu należy uwzględnić kubaturę, a przede wszystkim kształt budynku oraz lokalizację wszystkich zwodów. To one będą odpowiedzialne za ochronę naszego systemu solarnego. Wśród specjalistów montujących odgromniki przyjęło się stosowanie kilku metod prowadzenia instalacji: metoda toczącej się kuli, metoda kąta ochronnego oraz metoda oczkowa. Pierwsza z nich jest uniwersalna i można ją zastosować niemal wszędzie, druga dotyczy obiektów na planie prostokąta, a trzecią wykorzystuje się w przypadku powierzchni płaskich.

W trakcie projektowania instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na odległości między fotowoltaiką, a elementami wchodzącymi w skład instalacji odgromowej. Wynika to z możliwości powstawania przeskoków iskrowych i tworzeniu się łuków elektrycznych. Według przyjętych przez monterów norm jest to odległość od 0,5 m do 1 m. W przypadku, kiedy nie mamy możliwości zastosowania powyższych odstępów konieczne jest złączenie odgromników z ramą modułów przy użyciu miedzianych połączeń wyrównawczych (min. przekrój 25 mm2).

Wyładowania atmosferyczne równie groźne dla instalacji PV

W systemie fotowoltaiki może dojść nie tylko do bezpośredniego uderzenia pioruna. Częstym zjawiskiem są uszkodzenia, które mogą wystąpić ze względu na zjawiska występujące w pobliżu naszej instalacji PV. Chodzi tu przede wszystkim o wyładowania atmosferyczne, które miały miejsce w pobliżu. Największe straty w wyniku takiego zdarzenia ponoszą zawsze najwrażliwsze elementy systemu. W tym wypadku będzie to inwerter. Posiada on co prawda własny system zabezpieczeń, jednak może okazać się on niewystarczający. W celu lepszej ochrony warto więc zastosować ograniczniki przepięć, uziemienia oraz połączenia wyrównawcze.

Czy instalacja odgromowa jest zawsze niezbędna przy panelach słonecznych?

Duża część inwestorów zastanawia się, czy właściwie instalacja odgromowa jest niezbędna w ich przypadku. Zakładając, że właściciel posiada dość niski dom w otoczeniu znacznie mniejszych budynków, może okazać się, że zastosowanie odgromników nie będzie konieczne. Jeśli więc mówimy o mikroinstalacji fotowoltaicznej, gdzie nie ma potrzemy montażu odgromników, możemy zastosować zabezpieczenia przepięciowe. Jeśli wykonamy ją profesjonalnie to możemy liczyć na pełne bezpieczeństwo budynku i naszej fotowoltaiki bez użycia instalacji odgromnikowej. Pamiętajmy, że przypadki powstawania pożarów instalacji fotowoltaicznych należą do rzadkości. Mimo wszystko zgodnie z zasadą „przezorny zawsze ubezpieczony” dobrze jest zabezpieczyć dom montując alarmy przeciwpożarowe.

Author

serwisy@gt-media.pl