0 Comments

Zmiany prawne w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii przyczynią się do poszerzenie grona prosumentów o przedsiębiorstwa oraz spółdzielnie energetyczne. Istniejący system opustów dogodnie jest omówić na podstawie istniejącej grupy wykorzystującej fotowoltaikę do pozyskania energii słonecznej – domów jednorodzinnych. Wiele osób zastanawia się jak w praktyce wygląda opłacalność instalacji PV, w tym artykule przyjrzymy się kilku przykładom. Pozwolą one lepiej zrozumieć system opustów.

Właściciele domów jednorodzinnych z zamontowaną fotowoltaiką o mocy do 50 kWp wybierają systemy opustów. Jest to nic innego jak rozliczenie energii elektrycznej pozyskanej z instalacji PV bez użycia gotówki. System ten dotyczy więc mniejszych instalacji, które korzystają z zalet bycia prosumentem. Obecnie w ramach ustawy OZE prosumentem jest osoba prawna, bądź fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. To ma się jednak niebawem zmienić. Z systemu opustu korzystają aktualnie przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych, lecz również wspólnoty mieszkaniowe, czy jednostki samorządu terytorialnego. W celu wykorzystania w pełni przysługujących możliwości dla instalacji fotowoltaicznych, konieczne jest zgłoszenie w miejscowym zakładzie energetycznym naszej instalacji.

Kolejny krok to sporządzenie umowy wraz z aneksem u dystrybutora energii. Rozliczenie bezgotówkowe dla „zielonej energii” odbywa się w okresie całorocznym. Jeśli zapisy umowy kompleksowej nie mówią inaczej to właściciel instalacji może rozliczać rachunki za prąd tak samo, jak miało to miejsce przede zainstalowaniem paneli słonecznych tj. okresie miesięcznym, dwumiesięcznym, bądź półrocznym. Głównie chodzi tu o opłatę stałą np. utrzymanie licznika.

Konsumuj jak najwięcej – to się opłaca!

Bardzo praktycznym wariantem wykorzystania możliwości instalacji fotowoltaicznej jest pełne spożytkowanie pozyskanej energii elektrycznej. Przykładowo dla fotowoltaiki o łącznej mocy do 10 kWp za 1 kilowatogodzinę oddaną do sieci, właściciel instalacji może odzyskać z powrotem 0,8 kWh. Z kolei dla systemów o mocy do 50 kWP, odbiorca może liczyć na zwrot 0,7 kWh. Widoczne są więc straty wynikające z czystej ekonomii zakładów energetycznych. Najkorzystniejszym aktualnie wariantem w gospodarstwach domowych jest pełna konsumpcja produkowanej z instalacji energii. W przypadku niespożytkowania całej dostępnej energii, prosument pobierający na nowo prąd z sieci musi liczyć się na stratę rzędu przynajmniej 20% energii wcześniej oddanej do sieci. W wielu przypadkach bieżące zużycie prądu z instalacji PV w domu wynosi w granicach maksymalnie 20%. Rozwiązaniem polecanym przez wielu branżowych specjalistów jest montaż pompy ciepła. Pozwala ona zwiększyć zużycie produkowanej energii o 20 do nawet 40% w przypadku zastosowania systemu chłodzenia.

Udogodnienia dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych

W praktyce system opustu uwzględniający zużycie energii z instalacji PV na poziomie 40% daje realny współczynnik na poziomie 88%, rzeczywisty współczynnik dla konsumpcji 20% – 84%, a dla 10% jest to 82%. Korzystając z rozliczenia w formie systemu opustu należy pamiętać, iż prosument nie płaci opłat dodatkowych za wykorzystanie ponownie pobranej energii, opłat za energię, czy opłat związanych z prowadzeniem rozliczeń. Warto jednak już na etapie planowania montażu fotowoltaiki dokładnie przeliczyć zapotrzebowanie domu na energię elektryczną. Oddawaną nadwyżkę niewykorzystanej energii w ramach opustu trzeba wykorzystać w bieżącym roku, inaczej musimy liczyć się z przejęciem jej po tym okresie przez sprzedawcę energi. To finalnie odbija się na ekonomii całego przedsięwzięcia.

Author

serwisy@gt-media.pl