0 Comments

Dopiero co informowaliśmy o planowanych zmianach w obsłudze programu rządowego „Czyste Powietrze”, a już pierwsze z nich weszły w życie z początkiem lipca. Przypominamy, że projekt realizowany jest w gospodarstwach domowych, które zdecydowały się na termomodernizację budynku, wymianę pieca/kotła lub montaż odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki).

Jeszcze w tym miesiącu pierwsze gminy zaczną przyjmowanie wniosków o dofinansowanie. Będzie to jednak działanie pilotażowe, musimy więc liczyć się z możliwością występowania drobnych trudności w obsłudze. Finalnie jednak takie przeniesienie odpowiedzialności na gminy ma zdecydowanie przyspieszyć realizację programu. Osoby składające wnioski po 1 lipca muszą wiedzieć, że ponoszenie kwalifikowanych kosztów tj. zakup, montaż instalacji fotowoltaicznej trzeba odroczyć i poczynić po dacie złożenia wniosku. W praktyce więc najpierw składamy wniosek o wsparcie finansowe, dopiero wtedy przystępujemy do zakupu i montażu instalacji. W innej sytuacji poniesione koszty nie zostaną uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku, tym samym nie otrzymamy dofinansowania. Od tej reguły jest pewien wyjątek. Poczynione wcześniej inwestycje np. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie audytu energetycznego zostaną uwzględnione nawet jeśli zostały wykonane przed 1 lipca br.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ciężar przyjmowania wniosków o wsparcie finansowe został przeniesiony na gminy. Dotychczas to wojewódzkie fundusze ochrony środowiska były odpowiedzialne obsługę, co przekładało się na zdecydowanie wydłużony czas realizacji. To finalnie skutkowało mniejszą niż zakładana liczbą podpisanych umów. Chęć udziału w programie „Czyste Powietrze” zgłosiło dotychczas blisko 1000 gmin. W celu sprawdzenia czy nasza gmina obsługuje przyjmowanie wniosków, należy skontaktować się telefonicznie z placówką lub odwiedzić urząd osobiście. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nie sprawdziły się informacje dotyczące wstrzymania współpracy z Komisją Europejską. Szczególnie jeśli chodzi o sposób zmian i medialne plotki o zablokowaniu unijnych funduszy dla Polski na walkę ze smogiem. Nie ma blokady funduszy z UE, współpraca ruszy z kopyta? Jak możemy zrozumieć ze słów ministra środowiska Henryka Kowalczyka, pozytywne rozmowy z KE zapewnią dodatkowe finansowanie programu „Czyste Powietrze” w nowej, unijnej perspektywie budżetowej.

Author

serwisy@gt-media.pl