0 Comments

Bank Ochrony Środowiska odnotowuje zwiększone zainteresowanie kredytami i pożyczkami na inwestycje proekologiczne, w tym fotowoltaikę. Tylko w pierwszej połowie tego roku zawarte zostały umowy opiewające na sumę 2,2 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku jest to wzrost o ponad 86%!

Zwiększony popyt na dogodne formy finansowania jest zauważalny zarówno w przypadku klientów instytucjonalnych, jak i klientów indywidualnych. W obu segmentach odnotowano przyrosty, odpowiednio o 93,3% oraz 28,4%. Jednakowoż rośnie liczba kredytów udzielanych na realizację zadań proekologicznych. Łączna suma udzielonych kredytów na tego typu zadania to aż 929,3 mln zł, co w stosunku do roku 2018 daje zwyżkę na poziomie blisko 60%. Zwiększona liczba kredytów to także większy zysk banku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 44,1 mln zł, rekord został pobity także jeśli chodzi o zysk z tytułu odsetek. Tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku osiągnięto wynik rzędu 210 mln zł. Jeżeli chodzi o łączną liczbę kredytów to przyznawane środki wywindowały inwestycje proekologiczne w górę. Obecnie stanowią one 35% salda wszystkich przyznawanych kredytów. W pierwszym półroczu tego roku saldo kredytów proekologicznych oscylowało w granicach 4,36 mln zł.

BOŚ Bank realizował swoje główne zadania w ramach wspólnych działań z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Były to między innymi działania wspierające projekty proekologiczne realizowane poprzez programy pomocowe. Obecne działania BOŚ Banku zostały ukierunkowane na realizację inwestycji ciepłowniczych w sektorze przedsiębiorstw. Bank będzie także zapewniał finansowanie w ramach projektów NFOŚiGW „Energia Plus” oraz planowanego do realizacji programu „Samowystarczalność energetyczna”. Czytaj więcej: kredyty ekologiczne Boś Bank.

Fotowoltaika na liście finansowanych inwestycji

Wśród realizowanych wspólnie z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska inwestycji znalazły się projekty w ramach odnawialnych źródeł energii. Głównymi odbiorcami kredytów byli prosumenci montujący w swoich domach instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła (ponad 57% wszystkich przyznawanych kredytów). Inwestowano także w poprawę efektywności energetycznej, w szczególności w termomodernizację obiektów i zakup nowych źródeł ciepła. Liczba przyznawanych kredytów wynikała także z korzystnych działań BOŚ Banku. Zdecydowano się na wydłużenie okresu spłaty kredytów oraz na obniżenie progu wymaganego wkładu własnego dla projektów wykonywanych w ramach aukcji oraz FIT i FIP z dotacją z UE. Wśród przyznawanych kredytów warto wspomnieć o projekcie EKO Dom+, który działa w ramach kampanii społecznej „Dom bez rachunków”.

Głównym zadaniem kampanii jest promocja nowoczesnych rozwiązań w domach jednorodzinnych: zakupu pompy ciepła, fotowoltaiki oraz rekuperacji. Innymi projektami realizowanymi poprzez dogodne kredytowanie są prosumenckie instalacje fotowoltaiczne. Wśród projektów uwzględnionych w przyszłych miesiącach są zadania realizowane w ramach programu rządowego „Czyste Powietrze”. Zobacz także: http://fotowoltaika-polska.pl

Author

serwisy@gt-media.pl