0 Comments

Ekopożyczka banku PKO BP na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej to nie jedyne działanie wspierające prosumentów. Bank zaprezentował nowy pomysł, który umożliwia skorzystanie z niższej marży dla kredytów hipotecznych. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zapewnienie właściwego poziomu energooszczędności w budynku oraz posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Po spełnieniu tych warunków klientom będzie przysługiwała niższa marża kredytu hipotecznego.

Jak działa projekt „Własny Kąt” i kto skorzysta z pomocy?

Oferta jest skierowana do klientów, którzy chcą skorzystać z niższego procentowania w ramach umowy kredytowej na budowę domu. Na etapie zawarcia umowy kredytu należy dostarczyć świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane dla danej nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Bank PKO PB ustalił czas ważności świadectwa wynoszący nie mniej niż 60 miesięcy liczonych od daty przekazania dokumentu do banku. Natomiast wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną nie może być wyższy niż 85 kWh/m2 rocznie dla obiektu mieszkalnego oraz 95 kWh/m2 rocznie dla domu jednorodzinnego. Jak informuje dyrekcja PKO BP świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędnym dokumentem, który pozwala ustalić zapotrzebowanie obiektu na energię. Pozwala to na lepsze zaplanowanie instalacji energochłonnych, ale również na obniżenie kosztów utrzymania domu.

W ramach oferty „Własny Kąt” klient może skorzystać z dogodnych warunków cenowych dla kredytu hipotecznego, czyli niższej marży. Pamiętajmy, że oprócz pomysłu banku PKO BP, znajdziemy szereg innych działań wspierających inwestycje związane z oszczędnością energetyczną. Należy wymienić programy „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” umożliwiające dogodne dotacje dla instalacji fotowoltaicznych. Trzeba też wymienić inną ofertę banku w formie ekopożyczki na fotowoltaikę w domach.

Jeden kredyt na budowę energooszczędnego budynku

Liczne programy pozwalają zdecydowanie obniżyć finalny koszt inwestycji. Ponadto wykonane instalacje wpływają bezpośrednio na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Rodzi to szereg oszczędności w codziennym utrzymaniu domu jednorodzinnego. Oferta pod nazwą kredyt hipoteczny „Własny Kąt” to efekt współpracy między PKO BP, a PKO Bankiem Hipotecznym. Ten niecodzienny projekt dąży do wypracowania standardów zgodnych z rozwiązaniami wykorzystywanymi w całej Unii Europejskiej. Chodzi tu przede wszystkim o realizację zadań związanych ze wspieraniem inwestorów korzystających z nowoczesnych rozwiązań energetycznych w budynkach mieszkalnych. Inspiracją dla nowego pomysłu Banku PKO BP była chęć wdrożenia nieistniejących aktualnie powszechnie instrumentów finansowych w postaci tzw. zielonej hipoteki. W jej ramach możliwe będzie wspieranie nowoczesnych budynków wyposażonych w fotowoltaikę oraz inne rozwiązania generujące energooszczędność w domach. Klienci banku mogą więc korzystać z oferty „Własny Kąt” w celu obniżeniu marży w trakcie okresu kredytowania o 0,02 punkt procentowe. Cały projekt został przemyślany, uwzględniono aktualne dane rynkowe oraz funkcjonujące w kraju regulacje prawne.

Author

serwisy@gt-media.pl