Zmiany w programie „Mój Prąd”: skrócony czas przyjmowania wniosków.

Trwający od kilku tygodni drugi nabór wniosków o wsparcie finansowe przyniósł istotne zmiany z punktu widzenia prosumentów. Wielu inwestorów zgłaszało problemy związane z długim czasem oczekiwania na rozpatrzenie wniosków, co ma …

Fotowoltaika dla rolnika: program Agroenergia poniżej oczekiwań?

Nabór wniosków w ramach programu „Agroenergia” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Niestety nie przyniósł on zamierzonych efektów głównie przez zawiłość procedur, konieczność sporządzenia skomplikowanego studium wykonalności. Wskazane przez beneficjentów wady …

Czeka nas okresowy wzrost cen fotowoltaiki ze względu na Koronawirusa?

Epidemia koronawirusa w Chinach może przyczynić się do okresowego wzrostu cen paneli fotowoltaicznych. Zamieszanie na tamtejszych rynkach może przełożyć się na spadek podaży, ograniczenie produkcji, a ostatecznie wzrost cen dla klientów. …

Rekompensaty dla przemysłu energochłonnego.

Przedsiębiorstwa z sektorów energochłonnych bacznie obserwują rządowy projekt o systemie rekompensat. Zakłada on wsparcie dla 300 przedsiębiorstw za bieżący rok, pomoc będzie jednak wypłacana dopiero w przyszłym roku. Środki przeznaczane na …

Rządowe inwestycje w instalacje fotowoltaiczne.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dołącza do grona dużych prosumentów inwestujących we własną instalację słoneczną. Tym samym resort dołącza do Ministerstwa Środowiska, które jako pierwsze zaczęło korzystanie z fotowoltaiki dla własnych potrzeb. …

Energia z fotowoltaiki jeszcze tańsza! – światowe rynki wskazują kierunek.

Aukcje odnawialnych źródeł energii na całym świecie pokazują, iż energia pozyskiwana z instalacji fotowoltaicznej może być naprawdę tania. Na przestrzeni ostatnich miesięcy obserwujemy wiele rekordowych stawek. W ostatnich dniach rozstrzygnięto aukcję …

Rekordowy miesiąc w polskiej energetyce słonecznej.

Blisko 60 MW to łączny potencjał mocy fotowoltaiki jaki osiągnięto w czerwcu tego roku. Zaprezentowane miesięczne dane napawają ekspertów dużą dawką optymizmu mimo że spodziewano się jeszcze lepszego wyniku. Oczekiwania wynikają …

Warszawa stawia na instalacje fotowoltaiczne – nowości w OZE.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił założenia zmian w ramach strategii adaptacji do zmian klimatu. Była to dobra okazja do przedstawienia planów na wdrożenie fotowoltaiki w domach mieszkańców oraz miejskich instytucjach. Dokument …

Termomodernizacja budynków. Dotacje i co nowego w OZE?

W tym artykule przyjrzymy się projektowi zmian w zakresie dotacji do ocieplania budynków wielorodzinnych. W dalszej kolejności omówimy korzystny system premii przy realizacji inwestycji w fotowoltaikę. Zmiany w ustawie o wspieraniu …

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę. Jak skonstruować umowę?

Właściciele wolnych gruntów mogą z powodzeniem przeznaczyć je pod fotowoltaikę. Często dochodzi do sytuacji, kiedy brak wolnych środków na inwestycje ukierunkowuje działalność zarobkową na dzierżawę gruntu. W wielu miejscach kraju powstają …

Systemy aukcyjne dla instalacji wiatrowo-fotowoltaicznych w liczbach.

Inwestycje w ramach drugiej aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dobiegają końca. Sprzedaż energii w ramach aukcji można było rozpocząć do końca czerwca bieżącego roku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej skuteczności systemu aukcyjnego na …

System opustów na fotowoltaikę w domach jednorodzinnych.

Zmiany prawne w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii przyczynią się do poszerzenie grona prosumentów o przedsiębiorstwa oraz spółdzielnie energetyczne. Istniejący system opustów dogodnie jest omówić na podstawie istniejącej grupy wykorzystującej fotowoltaikę …

Zmiany w ustawie o OZE. Co nowego w fotowoltaice?

Przyjęcie nowelizacji ustawy o OZE to pierwszy krok ku korzystnym zmianom w inwestycjach w energetykę prosumencką. Wpisanie do grona prosumentów nowych członków to tylko jeden z punktów dokumentu, największą zmianą jest …